Köyhyys ja väkivalta – oikeudenmukaisuus ja rauha

18.1.2018 Heli Inkinen, TT, yliopisto-opettaja - Euroopan unioni/Ihmisoikeudet/turvapaikanhakijat

Ihmettelimme vuonna 2015, miksi Eurooppaan ja jopa Suomeen pyrki varsin runsaasti juuri nuoria miehiä konfliktialueilta. Perehdyttyäni asiaan olen muistuttanut eri tilanteissa, että monille konfliktialueilta tuleville lähdön syyt ovat samat kuin El Salvadorissa.

Seksuaalinen häirintä, ihmisoikeudet ja kristillinen etiikka

11.1.2018 Björn Vikström, Porvoon piispa - Yleinen

#metoo-kampanja ja sen synnyttämät muut kampanjat ovat tehneet seksuaalisen häirinnän, ja varsinkin sen laajuuden, näkyväksi. Monen muun toimijan tavoin myös kirkko on tullut haastetuksi. Seurakuntien työyhteisöjen ja seurakunnallisen toiminnan tulisi olla turvallisia, tasa-arvoisia ja erilaisuutta kunnioittavia ympäristöjä. Ikävä kyllä aina näin ei ole ja silloin ihmiset ovat syystä pettyneitä.

Eikö nimenomaan kirkon tulisi puolustaa jokaisen yksilön oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun? Eikö kirkossa kunnioiteta ihmisoikeuksia?

Ihmisen arvo Vanhassa testamentissa

5.1.2018 Juha Tanska, kirkkoherra - feminismi/Ihmisoikeudet/turvapaikanhakijat/Yleinen

Yksilön oikeuksia turvaamaan pyrkivän ajattelun taustalla vaikuttavat jo antiikin Kreikasta lähtöisin oleva luonnonoikeudellinen ajattelu, ja toisaalta vuonna 1789 käynnistyneen Ranskan suuren vallankumouksen vaikutushistoria, joka usein tiivistetään iskulauseeksi ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo”.
Entä sitten ihmisoikeuksien ja ihmisarvon juuret juutalais-kristillisessä perinteessä? Niitäkin löytyy.

Ihmisarvon tunnustaminen

19.12.2017 Piispa Tapio Luoma - Ihmisoikeudet/teologia/yhteiskuntakeskustelu

Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa monet asiat ovat hyvin, mutta syrjäytyminen monissa muodoissaan on jatkuva uhka sille, että ihminen voisi kokea olevansa arvokas. Kokonaan ei sovi unohtaa sitäkään, että ihmisarvonsa voivat kokea uhatuksi myös sellaiset kansalaiset, joilla asiat ovat ulkoisesti kunnossa.

Syrjintä pois työelämästä

12.12.2017 Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja - Ihmisoikeudet/Työ ja työttömyys

Joitakin viikkoja sitten Twitterissä käytiin keskustelua syrjinnästä suomalaisilla työpaikoilla. Kiihkeään keskusteluun osallistuivat muiden muassa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, kansanedustaja Juhana Vartiainen ja tämän kirjoittajakin.

Tasa-arvo kirkossa

1.12.2017 Aulikki Mäkinen, TT - Eriarvoisuus/feminismi/teologia

Miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset sitten ovat merkittäviä kirkossa? Miksi niistä pitää puhua siitäkin huolimatta, että jotkut niistä ahdistuvat? Ensinnäkin kyse on seurakuntaopista, ekklesiologiasta. Mikäli ymmärrämme seurakunnan Kristuksen ruumiina, sen yhtenä tuntomerkkinä on moninaisuus. Kirkko ei voi olla miesten johtama naisyhteisö, vaan paikka, jossa eri sukupuolet, eri-ikäiset ja eri elämänkokemusta kantavat ihmiset tulevat näkyväksi.

Mieskriisistä todelliseen tasa-arvoon?

1.12.2017 Marja Heltelä, kirkkoherra - tasa-arvo/teologia

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös Suomi-kuvaan maailmalla. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa keskustelu sukupuolten tasa-arvosta on vilkastunut Helsingin piispanvaalin ja arkkipiispanvaalin yhteydessä. Millainen on kirkon nykytodellisuus sukupuolten tasa-arvon suhteen näin Suomen itsenäisyyden 100- ja reformaation 500-vuotisjuhlaa vietettäessä? Mitä sanovat laki ja linjaukset? … Jatka lukemista ”Mieskriisistä todelliseen tasa-arvoon?”

Emäntänä, saarnaajana, poliitikkona – monisäikeinen suomalaisnaisten luterilaisuus

1.12.2017 Sari Oikarinen, FT,TM - historia/teologia

Reformaatio ja sitä seuranneet vuosisadat eivät järkyttäneet perinteisiä sukupuolirooleja. Miehen ja vaimon tai miehen ja naisen erilaiset roolit luterilaisissa kodeissa tai seurakunnissa, saati sitten julkisessa elämässä, säilyivät Suomessakin olennaisilta osin ennallaan.

Arkkipiispa, patriarkaalisen vallan varjo ja arjen näkeminen

1.12.2017 Kari Latvus, johtava asiantuntija, Kirkkohallitus - hyvinvointivaltio/Köyhyys/yhteiskuntakeskustelu/Yhteiskuntatyö

”Arkkipiispan viran näkökulmasta jonkinlainen varjo – jos sitä nyt voi varjoksi sanoa – on valtiollisen hierarkian paino. Samaan aikaan on tapahtunut patriarkaalisen ja papiston vallan hidas murentuminen 1900-luvulla. Sen aikana on opittu katsomaan elämää omien silmien tasolla.” Näin kuvaa arkkipiispa Kari Mäkinen kirkon suurta muutostrendiä.

Kirkko, naiset ja hyvinvointivaltion historia

1.12.2017 Pirjo Markkola, professori - historia/hyvinvointivaltio/yhteiskuntakeskustelu

Myöhempi hyvinvointivaltiotutkimus on kutsunut pohjoismaista hyvinvointivaltiota naisten liittolaiseksi,. Sodanjälkeiset kirkonmiehet suhtautuivat orastavaan hyvinvointivaltiopolitiikkaan kuitenkin ristiriitaisin tuntein ja vetosivat kriittisissä näkemyksissään usein juuri kotien ja perheiden tarpeisiin.

Tilaa Kytkin-uutiskirje

Tilaa sähköpostiin tieto uusista artikkeleista

Tilaa Kirkko ja yhteiskunta -uutiskirje

Asiasanat

Arkistot

Kategoriat