Vammaisten henkilöiden kokema syrjintä työelämässä

15.3.2018 Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutettu - Eriarvoisuus/Ihmisoikeudet/tasa-arvo

Vammaisille henkilöille osoitetun kyselyn tulosten valossa on ilmeistä, että Suomessa on vielä paljon tehtävää vammaisten ihmisten työmarkkina-aseman parantamisessa.

Ihmisoikeudet ja Lutherin kirkko

1.3.2018 Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu, Euroopan lapsiasiavaltuutettujen puheenjohtaja - Eriarvoisuus/Ihmisoikeudet/lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien osalta on sanottu, että lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.
Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole hyvän tahdon asioita. Ne sitovat moraalisina lähtökohtina ja juridisina velvoitteina niin yksilöä kuin yhteisöjä. Suomen kansallisen lainsäädännön osana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Tämä sitoo meitä kaikkia – uskonnollisia yhdyskuntiakin.

Miten kirkko varmistaa toimintansa eettisyyden?

15.2.2018 Tapio Aaltonen, rovasti, yritysvalmentaja - etiikka/teologia

Eettisyys on kirkon ytimessä jopa siinä määrin, että kirkon on vaikea tunnistaa eettisiä riskejään.

Pääkirjoitus: Kirkko tarvitsee lisää avoimuutta estääkseen hyväksikäyttöä

15.2.2018 Kari Latvus, päätoimittaja, johtava asiantuntija - hyväksikäyttö/Ihmisoikeudet

Kirkko ei ole yhteisö, joka olisi suojattu seksuaalisen hyväksikäytön tai häirinnän ilmiöistä. Aiemmin julkisuudessa on runsaasti keskusteltu katolisen kirkon ongelmista, viimeksi Australiassa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut järkyttävä ongelma, mutta vielä pahemmaksi sen on usein tehnyt pelko asian tulosta julkiseksi ja tästä johtuva peittely ja vähättely.  

Jokapäiväiset seksuaalioikeudet

15.2.2018 Monika Pensar, TK, seksuaalineuvoja - feminismi/hyväksikäyttö/Ihmisoikeudet/seksuaalinen häirintä/teologia

Miksi suomalaisessa #totuusvapauttaa – kampanjassa on huomattavasti vähemmän kertomuksia verrattuna ruotsalaiseen? Ovatko uskonnolliset ympäristömme niin turvattomia vai herranpelko niin suuri? Vai olemmeko niin erinomaisia, että kertomusten vähäisyys selittyy sillä, ettei seksuaalista häirintää esiinny kirkoissamme?

Kansalaisuuden kova laki

15.2.2018 Nora Repo, FT, Koordinaattori - Eriarvoisuus/etiikka/Ihmisoikeudet/politiikka/tasa-arvo/turvapaikanhakijat

Ulkomaalaisia koskevaa lainsäädäntöä Suomessa on muutettu useita kertoja sen jälkeen, kun Suomeen saapui aiempaa suurempi joukko muunmaalaisia vuonna 2015.

Kirkon uudet mallit seksuaalista häirintää vastaan

#Totuusvapauttaa on vapaaehtoisvoimin, ilman organisaatiota syntynyt kampanja, jonka tavoitteena on ”herätellä kirkkoa löytämään toimivampia rakenteita ehkäisemään seksuaalista häirintää ja kantamaan vastuunsa silloin, kun häirintää tai hyväksikäyttöä on tapahtunut.”

Seksuaalisuudesta ja vallankäytöstä kirkossa

15.2.2018 Anne Anttonen, johtava asiantuntija, Kirkkohallitus - seksuaalinen häirintä/teologia

On tärkeää, että kirkossakin aletaan vähitellen tunnistaa seksuaalisuus ihmisyyden ulottuvuutena, jota ei voi auktoriteetin voimalla pitää poissa päiväjärjestyksestä.

Työntekijän ihmisoikeudet ovat vakaan yhteiskunnan perusta

1.2.2018 Pia Björkbacka, SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija - hyvinvointivaltio/Ihmisoikeudet/politiikka/Työ ja työttömyys

Yhteiskuntarauhan turvaamiseen tarvitaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen toimivaa yhteistyötä sekä työntekijöiden oikeuksien muistamista.

Köyhyys ja väkivalta – oikeudenmukaisuus ja rauha

18.1.2018 Heli Inkinen, TT, yliopisto-opettaja - Euroopan unioni/Ihmisoikeudet/turvapaikanhakijat

Ihmettelimme vuonna 2015, miksi Eurooppaan ja jopa Suomeen pyrki varsin runsaasti juuri nuoria miehiä konfliktialueilta. Perehdyttyäni asiaan olen muistuttanut eri tilanteissa, että monille konfliktialueilta tuleville lähdön syyt ovat samat kuin El Salvadorissa.

Tilaa Kytkin-uutiskirje

Tilaa sähköpostiin tieto uusista artikkeleista

Tilaa Kirkko ja yhteiskunta -uutiskirje

Asiasanat

Arkistot

Kategoriat