Muutos, köyhät ja rakenteet. Yhteiskunnallinen visiopaperi (Gal 2:9-10)

Onko kirkolla ja sen toiminnalla erityinen ja tietoinen suunta suomalaisen yhteiskunnan keskellä? Mihin kirkon työ tähtää? Tämän perusteella Suomen ev-lut. kirkossa diakonian ja yhteiskuntatyön linjaukset päättyivät kuitenkin vuoteen 2015, eikä tällä hetkellä ole yhteisesti päätettynä ja julkaistuna mitään suuntaviittoja. Siksi juuri nyt tarvitaan keskustelua siitä, mihin tähtäämme nyt. Tarvitaan vahva kirkon työn visio yhteiskunnassa, koska muutokset ovat suuria. Reilusti on kysyttävä: mitä merkitsevät kristillinen usko ja luterilaisuus yhteiskunnassa?
Tähän Paavalillla on näkökulma.

Upeaa diakoniaa – entä yhteisöt?

”Diakonia näyttää upealta näiden tulosten valossa”, sanoo Titi Gävert. Uusi Diakoniabarometri 2016 on ilmestynyt. Se sisältää ajankohtaisen näkökulman diakonian todellisuuteen työntekijöiden kokemana ja arvioimana.

Barometriin tarttuu erityisen suurella mielenkiinnolla, koska keväällä sekä professori Heikki Hiilamo että dosentti Mikko Malkavaara esittivät kriittisiä näkemyksiä diakonian laskevasta trendistä.