Jaana Hallamaa: Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa päätyy yhdessä toimimisen etiikan kantavaan ideaan ja ihanteeseen eli monenkeskiseen vastavuoroisuuteen. Tämä edellyttää, että toimijat tunnistavat toisensa ja riippuvuutensa toisistaan sekä sitoutuvat toiminnassaan vastavuoroisuuteen.

Kansalaispalkka on luterilainen idea

Armo ja arvot –symposiumissa tarkasteltiin työn, palkan ja armon suhdetta. Symposiumin loppukeskustelussa pohdittiin yleisökysymyksen myötä muun muassa kansalaispalkkaa: edustaako se luterilaisen työetiikasta ja sen perinteestä luopumista, edustaako se armollisuutta.

Raportti maailman puhutuimmasta miehestä

Monet pitivät Donald Trumpin tuloa mukaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin huonona pilana. Jos kukaan ei pitänyt Trumppia varteenotettava poliitikkona tyylin, työkokemuksen tai epävakaan luonteen vuoksi, niin vielä vähemmän kukaan uskoi menestysmahdollisuuksiin. Tästä huolimatta 8.11.2016 lähes koko maailma pidättää hengitystään äänestystulosta odottaessaan.

Viimeistään nyt on syytä paneutua siihen, kuka Donald Trump on ja mistä kansansuosiossa on kysymys.

Upeaa diakoniaa – entä yhteisöt?

”Diakonia näyttää upealta näiden tulosten valossa”, sanoo Titi Gävert. Uusi Diakoniabarometri 2016 on ilmestynyt. Se sisältää ajankohtaisen näkökulman diakonian todellisuuteen työntekijöiden kokemana ja arvioimana.

Barometriin tarttuu erityisen suurella mielenkiinnolla, koska keväällä sekä professori Heikki Hiilamo että dosentti Mikko Malkavaara esittivät kriittisiä näkemyksiä diakonian laskevasta trendistä.

Kristinuskon päivätanssit kapitalismin kanssa

Emerituspiispa Mikko Heikka vie lukijansa mukaan kristinuskon ja kapitalismin päivätanssiin. Kapitalismi, kristinuskon musta joutsen? Esseitä uskosta ja rahasta on viehättävä teos, jonka kymmenen lyhyttä lukua kulkevat talouden, sosiaalisen vastuun, kapitalismin olemuksen ja syntyhistorian, kristinuskon sosiaalihistorian ja yleisen moraalisen arvioinnin ytimiin.